Kinesiologie
Een verstoorde balans uit zich in een bepaalde spanning in spieren en reflexpunten. Met gebruik van diverse stoffen die inwerken op deze spanningen, worden de spieren en reflexpunten versterkt en wordt de balans stap voor stap hersteld.