Ionocinèse
Een bijzonder effectieve therapie die gebruik maakt van zeer kleine doses silicium om diepgewortelde verontreinigingen, die vaak tot heftige pijnklachten kunnen leiden, op te ruimen.